Wróg Miłosierdzia. Spotkania i walka św. Siostry Faustyny z szatanem

Wydawnictwo: Wydawnictwo AA
Dostępność: W magazynie
19,90 zł brutto

Dziś stoczyłam walkę z duchami ciemności o jedna dusze. Jak strasznie szatan nienawidzi miłosierdzia Bożego, widzę, jak się sprzeciwia całemu temu dziełu…

św. Siostra Faustyna, Dzienniczek, 812.

Książka ukazuje postać św. Siostry Faustyny w kontekście jej zmagań zszatanem. Dzięki jej świadectwu możemy się przekonać jak ważna itrudna to walka, jak podstępnym przeciwnikiem jest szatan ijakie metody stosuje, chcąc zniszczyć człowieka. Mamy tu także ukazane Boże Miłosierdzie jako niezawodna bron na szatańskie ataki, których celem jest zniewolenie izatracenie człowieka w potępieniu. Dlatego właśnie szatan z taką zaciętością walczy zorędziem oBożym Miłosierdziu, tak wytrwale głoszonym przez św. Faustynę i Kościół.

Opracowanie tekstów Dzienniczka i fragmentów listów mówiących o spotkaniach i walce św. Siostry Faustyny z szatanem to cenny przyczynek do poznania bogactwa jej świata. Szatan w jej wypowiedziach jawi się jako główny przeciwnik nauki o miłosierdziu Boga i nienawidzi tych, którzy orędzie o miłosierdziu głoszą. Dotyk Bożego miłosierdzia otwiera szpony szatana, w których znajduje się zniewolony człowiek. Cenne jest także ukazanie św. Siostry Faustyny jako zawodniczki, która w każdej sytuacji wygrywa z szatanem. Ta książka jest cennym ostrzeżeniem przed lekceważeniem szatana i metod jego działania.

ks. prof. Edward Staniek

Ks. dr hab. Józef Pochwat MS, ur. 1960, kapłan od 1986 –absolwent patrologii w Instytucie Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Autor publikacji naukowych,popularnonaukowych, tłumacz.

Specyfikacja
ISBN 978-83-7864-548-1
Okładka miękka
Ilość stron 144
Wymiary 130 x 190 mm