Spowiedź sakramentalna. Praktyczny przewodnik dla penitentów i spowiedników

Wydawnictwo: Wydawnictwo AA
Dostępność: W magazynie
29,00 zł brutto
Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej;
odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie
moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnówe mnie moc ducha.

(Ps 51, 1. 11n)

To ważny i jasny tekst na temat sakramentu pokuty. Napisany w praktycznym celu, skierowany jest zarówno do penitenta, jak i spowiednika. Wierni znajdą w nim wszystko, co potrzebne, dla lepszego zrozumienia sakramentu i odbycia dobrej spowiedzi, kapłani zaś obszerne vademecum wiedzy, doświadczenia i roztropności duszpasterskiej, aby właściwie sprawować swoją pokutną posługę. Roztropność jest niewątpliwie najbardziej wyróżniającą się cechą tej książki.

Autor przedstawia naukę zbudowaną w oparciu o dwa tysiąclecia Tradycji oraz proponowaną dzisiaj przez Magisterium Kościoła.

Raimondo Marchioro jest włoskim franciszkaninem konwentualnym, który przez wiele lat pracował w watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jego wieloletnie doświadczenie w charakterze spowiednika pomaga w przekazaniu tak istotnych dla każdego katolika treści. We Włoszech, w czasie krótszym niż rok, sprzedano 20 000 egzemplarzy książki.

Od Autora (fragment)

W naszym chrześcijańskim świecie obserwujemy niepohamowany pęd do hedonizmu, do zaspokojenia każdego pragnienia bez jakiegokolwiek rozróżnienia czy oceny granic wyznaczonych przez Boga człowiekowi, bez jakiegokolwiek poczucia sprawiedliwości wobec potrzeb i cierpień braci. Wszystko to spowodowało radykalną zmianę indywidualnych i społecznych postaw osób i instytucji, przede wszystkim rodziny. W związku z tym obserwujemy zatrważające rozpowszechnianie się pogaństwa i powolny, ale nieustanny upadek autentycznego chrześcijańskiego poczucia grzechu.

Do takiej sytuacji doszło dlatego, że nazbyt łatwo i w zdumiewająco powierzchowny sposób udziela się kredytu zaufania środkom społecznego przekazu i kulturowym mitom, kościelnym i laickim, które powoli oddzielają odwieczne horyzonty sprawiedliwości i miłości od fundamentalnych wartości życia człowieka.

Nie dziwi, że w tej atmosferze – zbyt ludzkiej i za mało duchowej – obok wielu innych religijnych elementów, także sakrament pokuty, oparty wyłącznie na tym, co nadprzyrodzone, znalazł się w kryzysie. Stopniowo maleją długie kolejki, które jeszcze kilka lat temu tworzyły się przed konfesjonałami.

Jako wieloletni spowiednik oraz członek Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, poczułem się w obowiązku, żeby dać świadectwo o pięknie i wielkości tego sakramentu oraz by docenić tę wartość, jaką Chrystus nadał mu w życiu Kościoła jako cennemu narzędziu duchowego postępowania na drodze ku świętości.

Wielkim złem jest niedocenianie tego źródła łaski, dlatego że jego brak oziębia miłość do Boga i bliźniego i pomnaża u jednostki egoizm, hedonizm i neopogaństwo.

Skrócony Spis treści:

Od Autora

 1. Czym jest spowiedź sakramentalna?
 2. Sakrament spowiedzi
 3. Grzech
 4. Łaska Boża
 5. Ustanowienie spowiedzi sakramentalnej
 6. Uwagi na temat historii sakramentu spowiedzi
 7. Sprawowanie spowiedzi sakramentalnej
 8. Jak odbyć dobrą spowiedź?
 9. Wyznanie grzechów w spowiedzi sakramentalnej
 10. Rozgrzeszenie sakramentalne
 11. Szafarz spowiedzi sakramentalnej
 12. Obowiązki kapłana podczas spowiedzi sakramentalnej
 13. Spowiednik wobec niektórych szczególnych rodzajów penitentów
 14. Spowiednik a rozgrzeszenie sakramentalne
 15. Spowiedź sakramentalna a Komunia święta
 16. Odpusty

Dodatek:
(Rachunek sumienia, Krótki rachunek sumienia, Modlitwy)

Specyfikacja
ISBN 978-83-61881-49-0
Liczba stron 206
Wymiary 130 x 200 mm
Autor Raimondo Marchioro